Όροι Χρήσης Site

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση αυτού. Διαφορετικά τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου (https://www.konstandinidis.com) υποχρεούται, να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του ή/και σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Γενικοί Όροι Χρήσης

 1. Οι διαχειριστές του konstandinidis.com διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των παραπάνω Όρων Χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται μέσω της παρούσας σελίδας.
 2. Ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως, θα πρέπει να προχωρήσει στην επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του konstandinidis.com
 3. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα konstandinidis.com παρέχεται δωρεάν.
 4. Το περιεχόμενο του konstandinidis.com παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.
 5. Οι διαχειριστές ή/και ιδιοκτήτες του ιστότοπου konstandinidis.com δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού αυτού τόπου. Ο χρήστης/επισκέπτης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος, στη χρήση των υπηρεσιών.
 6. Οι διαχειριστές ή/και ιδιοκτήτες του ιστότοπου konstandinidis.com δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών του όταν αυτές πρόκειται για εξωτερικές πηγές.
 7. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή και η διασκευή του περιεχομένου του ιστότοπου konstandinidis.com χωρίς την έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου εταιρείας ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ.
 8. Tο  domainnamecom και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην δικαιούχο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με αριθμό ΓΕΜΗ: 3791801000, και Α.Φ.Μ.: 099361304, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Η ανωτέρω εταιρεία «ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, παρασκευή, εμπορία , πώληση και διάθεση παντός είδους αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και δραστηριοποιείται στους  Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, μέσω του δικτύου των 12 καταστημάτων της.

Η προβολή των καταστημάτων των λοιπών νομών της Χώρας, πλην του Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης , συνιστά απλή προβολή των εταιρειών και των καταστημάτων τους, η οποία λαμβάνει χώρα υπό την διακριτική ευχέρεια της ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ. Καμία ευθύνη της εταιρείας ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ υφίσταται ή δύναται να στοιχειοθετηθεί με οιοδήποτε τρόπο, αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν οι ανωτέρω εταιρείες και ουδεμία ευθύνη , αποζημίωση κλπ μπορεί να αναζητηθεί από την εταιρεία  ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Οι διαχειριστές ή/και ιδιοκτήτες του ιστότοπου konstandinidis.com σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απαίτηση, ούτε για τυχόν ζημία, που ενδέχεται να προκληθεί στους επισκέπτες ή χρήστες του διαδικτυακού τους τόπου, από αιτία που συνδέεται με τη λειτουργία ή μη αυτού ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν, ή εξαιτίας της αδυναμίας παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού, όπως και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Οι διαχειριστές ή/και ιδιοκτήτες του ιστότοπου konstandinidis.com και οι συνεργάτες τους καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες αυτού ή των servers που τον φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου konstandinidis.com παρέχεται μόνο για προσωπική και όχι εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι διατηρούνται όλες οι σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή του, αποθήκευση, διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς την απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Πολιτική Cookies

Το konstandinidis.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Ο χρήστης του μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

IP Addresses

H διεύθυνση IP (π.χ. 214.37.267.4) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο konstandinidis.com. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων μας (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες μας δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του κράτους. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές ή/και ιδιοκτήτες του ιστότοπου konstandinidis.com διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν προηγουμένης ενημέρωσης των επισκεπτών ή/και χρηστών του διαδικτυακού τόπου και εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου. Εάν κάποιος επισκέπτης ή/και χρήστης δε συμφωνεί με τους παραπάνω όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου konstandinidis.com.

 

Όροι Χρήσης Delivery

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις Πωλήσεων εξ αποστάσεως και διανομής (delivery)  μέσω  του ιστοτόπου https://www.konstandinidis.com

Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Η υπηρεσία Πωλήσεων εξ αποστάσεως και διανομής (delivery)  μέσω  του ιστοτόπου https://www.konstandinidis.com διατίθεται από την  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με  αριθμό ΓΕΜΗ: 3791801000, και Α.Φ.Μ.: 099361304.

Η χρήση του ιστοτόπου https://www.konstandinidis.com λαμβάνει χώρα κατόπιν αδείας της μοναδικής  δικαιούχου, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με  αριθμό ΓΕΜΗ: 3791801000, και Α.Φ.Μ.: 099361304, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα και θα καλείται εφεξής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ»

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Εφαρμογή

1.1.

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση και παράδοση κατ οίκον, προϊόντων της εταιρείας «ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με  αριθμό ΓΕΜΗ: 3791801000, και Α.Φ.Μ.: 099361304, υπό τη συνδρομή αποκλειστικώς των συγκεκριμένων όρων και συμφωνιών, στις ακόλουθες εδαφικές περιφέρειες

 • Νομός Θεσσαλονίκης, είτε μέσω  του ιστοτόπου https://www.konstandinidis.com είτε μέσω της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής 2310 801 802,  
 • Βόρεια Προάστια Νομού Αττικής, είτε μέσω  του ιστοτόπου https://www.konstandinidis.com είτε μέσω της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής  210-8020002

1.2. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου https://www.konstandinidis.com για εμπορικούς σκοπούς τρίτων.

1.3. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση σας να καταργήσει ή/και τροποποιήσει την υπηρεσία Πωλήσεων εξ αποστάσεως και διανομής (delivery), τους όρους χρήσης αυτού καθώς και τους όρους των συναλλαγών.

 1. Προϊόντα.

2.1. Τα προϊόντα της Εταιρίας προσφέρονται ανάλογα με την διαθεσιμότητά τους.

2.2. Η Εταιρία  διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή τροποποιήσει τα προϊόντα της που βρίσκονται στο https://www.konstandinidis.com οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.

2.3. Η μονάδα παραγωγής της Εταιρίας επεξεργάζεται πρώτες ύλες, που μπορεί να περιέχουν ίχνη ξηρών καρπών, σταφίδων, σπόρων σησαμιών καθώς και ίχνη άλλων ουσιών ως αυτές περιέχονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία  για τις αλλεργιογόνες ουσίες. Παρακαλούμε πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, διαβάστε τα συστατικά εκάστου προϊόντος και τις εκεί υπάρχουσες υποδείξεις μας.

2.4. Τα προϊόντα που παραγγέλνετε μέσω της υπηρεσίας Πωλήσεων εξ αποστάσεως και διανομής (delivery), λόγω της μεσολάβησης του απαιτούμενου  χρόνου συσκευασίας και της  μεταφοράς δια οχήματος ή μοτοποδηλάτου, δεν είναι δυνατόν να προσφέρονται στην κατάσταση, που τα αντίστοιχα προϊόντα προσφέρονται από τα καταστήματα λιανικής πώλησης της Εταιρίας (πχ. θερμοκρασία).

 1. Παραγγελίες

Οι παραγγελίες αποστέλλονται εγγράφως μέσω διαδικτύου https://www.konstandinidis.com  είτε μέσω των  ειδικών τηλεφωνικών γραμμών 2310 801802  (Νομός Θεσσαλονίκης) & 210 8020002 (Βόρεια Προάστια Νομού Αττικής)

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί παραγγελία κατά την απόλυτη κρίση της (ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι σχετικοί με το προϊόν, την παραγγελία, την αποστολή).

Ελάχιστη αξία παραγγελίας , ποσό 8,00 ευρώ

 1. Ακύρωση Παραγγελίας.

Ακύρωση παραγγελίας, μετά την επιβεβαίωση  από την Εταιρεία της «Καταχώρησης Παραγγελίας» δεν γίνεται δεκτή.

 1. Τιμές.

5.1. Στις αναγραφόμενες τιμές προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. και οι λοιποί φόροι και τέλη.

5.2. Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε. Oι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ισχύουν για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι τιμές των προϊόντων για αγορά μέσω κάποιου φυσικού καταστήματος ενδέχεται να διαφοροποιούνται. Η «Εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια διαφορά τιμών.

5.3.Η κυριότητα στο προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση του ως άνω τιμήματος.

5.4. Για κάθε πώληση/συναλλαγή εκδίδεται η αντίστοιχη Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί έκδοση  Τιμολογίου, αυτό  εκδίδεται σε νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις – ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον το ζητήσουν κατά την παραγγελία και χορηγήσουν κατά την παραγγελία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

 1. Αποστολή-Παράδοση

6.1. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά και από ώρα 09.00 π.μ. έως 22.00 μ.μ.

6.2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για μη έγκαιρη παράδοση, που οφείλεται σε εσφαλμένη διεύθυνση ή απουσία σας

6.3. Ανωτέρα Βία- Η «Εταιρεία»  δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση παράδοσης  που οφείλονται σε περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

 1. Τρόπος Πληρωμής.

Το τίμημα της παραγγελίας  αποπληρώνεται με τους ακόλουθους τρόπους

ι) Με μετρητά κατά την παράδοση

ii) Μέσω καρτών (πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων) που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών ‘VISA’ , ‘MasterCard’ , ‘Maestro’ κατά την παράδοση μέσω του mobile POS του διανομέα.

 1. Προσωπικά δεδομένα

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της https://konstandinidis.com, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της στο πλαίσιο της επικοινωνίας της με τους εν λόγω χρήστες.

Αναλυτική ενημέρωση παρέχεται μέσω της ενότητας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των Χρηστών της υπηρεσίας https://konstandinidis.com τηρούνται σε αρχείο από την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  η οποία θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, για τον σκοπό τόσο των υπηρεσιών που παρέχει, όσο και άλλων προωθητικών ενεργειών που τυχόν πραγματοποιήσει στο μέλλον. Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ για την τήρηση του ανωτέρω αρχείου και την χρήση και επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης, των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και για την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του και των προσωπικών δεδομένων και εν γένει των πληροφοριών που της γνωστοποιεί για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και οι συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί καταχώρησης στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωμα της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ με έγγραφη δήλωσή του προς αυτή απευθυντέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@KONSTANDINIDIS.GR.

Ο Χρήστης παρέχει με την αποδοχή των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή του προς την  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  να γνωστοποιήσει σε οποιαδήποτε δημόσια διοικητική ή δικαστική αρχή αιτηθεί σχετικά τα προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας και ταυτοποίησης καθώς και τα δεδομένα κίνησης και θέσης και το ηλεκτρονικό στίγμα εισόδου και χρήσης του συστήματος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ.

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ δύναται να τηρεί αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών προς απόδειξη ή/ και ασφάλεια συναλλαγών ή/και ταυτοποίηση των χρηστών. Το αρχείο αυτό τηρείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών.

 1. Γλώσσα – Εφαρμοστέο δίκαιο

Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ οι οποίοι περιλαμβάνονται στο συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Οι σχέσεις μεταξύ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Χρηστών διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994).

Aρμόδια για κάθε διαφορά ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

 1. Πνευματικά Δικαιώματα.

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο https://konstandinidis.com  όπως κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες, ηχητικό υλικό, ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της μοναδικής  δικαιούχου, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με  αριθμό ΓΕΜΗ: 3791801000, και Α.Φ.Μ.: 099361304, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Pin It on Pinterest

Share This