Πολιτική απορρήτου

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις Πωλήσεων εξ αποστάσεως και διανομής (delivery)  μέσω  του ιστοτόπου https://www.konstandinidis.com

 

Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Η υπηρεσία Πωλήσεων εξ αποστάσεως και διανομής (delivery)  μέσω  του ιστοτόπου https://www.konstandinidis.com διατίθεται από την  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με  αριθμό ΓΕΜΗ: 3791801000, και Α.Φ.Μ.: 099361304

Η χρήση του ιστοτόπου https://www.konstandinidis.com λαμβάνει χώρα κατόπιν αδείας της μοναδικής  δικαιούχου, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με  αριθμό ΓΕΜΗ: 3791801000, και Α.Φ.Μ.: 099361304, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα και θα καλείται εφεξής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ»

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Εφαρμογή

1.1. Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση και παράδοση κατ οίκον, προϊόντων εντός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, είτε μέσω  του ιστοτόπου https://www.konstandinidis.com είτε μέσω των ειδικών τηλεφωνικών γραμμών  της «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ», υπό τη συνδρομή αποκλειστικώς των συγκεκριμένων όρων και συμφωνιών.

1.2. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου https://www.konstandinidis.com για εμπορικούς σκοπούς τρίτων.

1.3. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση σας να καταργήσει ή/και τροποποιήσει την υπηρεσία Πωλήσεων εξ αποστάσεως και διανομής (delivery), τους όρους χρήσης αυτού καθώς και τους όρους των συναλλαγών.

 

 1. Προϊόντα.

2.1. Τα προϊόντα της Εταιρίας προσφέρονται ανάλογα με την διαθεσιμότητά τους.

2.2. Η Εταιρία  διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή τροποποιήσει τα προϊόντα της που βρίσκονται στο https://www.konstandinidis.com οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.

2.3. Η μονάδα παραγωγής της Εταιρίας επεξεργάζεται πρώτες ύλες, που μπορεί να περιέχουν ίχνη ξηρών καρπών, σταφίδων, σπόρων σησαμιών καθώς και ίχνη άλλων ουσιών ως αυτές περιέχονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία  για τις αλλεργιογόνες ουσίες. Παρακαλούμε πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, διαβάστε τα συστατικά εκάστου προϊόντος και τις εκεί υπάρχουσες υποδείξεις μας ή επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες.

 

 1. Παραγγελίες

Οι παραγγελίες αποστέλλονται εγγράφως μέσω διαδικτύου https://www.konstandinidis.com  είτε μέσω είτε μέσω των ειδικών τηλεφωνικών γραμμών  της «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ», όπως αυτά αναγράφονται ανά κατάστημα στον ανωτέρω επίσημο ιστότοπο τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί παραγγελία κατά την απόλυτη κρίση της (ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι σχετικοί με το προϊόν, την παραγγελία, την αποστολή).

 

 1. Ακύρωση Παραγγελίας.

Ακύρωση παραγγελίας, μετά την επιβεβαίωση  από την Εταιρεία της «Καταχώρησης Παραγγελίας» δεν γίνεται δεκτή.

 

 1. Τιμές.

5.1. Στις αναγραφόμενες τιμές προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. και οι λοιποί φόροι και τέλη.

5.2. Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε. Oι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ισχύουν για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι τιμές των προϊόντων για αγορά μέσω κάποιου φυσικού καταστήματος ενδέχεται να διαφοροποιούνται. Η «Εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια διαφορά τιμών.

5.3.Η κυριότητα στο προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση του ως άνω τιμήματος.

5.4. Για κάθε πώληση/συναλλαγή εκδίδεται η αντίστοιχη Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί έκδοση  Τιμολογίου, αυτό  εκδίδεται σε νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις – ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον το ζητήσουν κατά την παραγγελία και χορηγήσουν κατά την παραγγελία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

 

 1. Αποστολή-Παράδοση

6.1. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά και από ώρα 10.00 π.μ. έως 22.00 μ.μ.

6.2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για μη έγκαιρη παράδοση, που οφείλεται σε εσφαλμένη διεύθυνση ή απουσία σας

6.3. Ανωτέρα Βία- Η «Εταιρεία»  δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση παράδοσης  που οφείλονται σε περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

 

 1. Τρόπος Πληρωμής.

 

Το τίμημα της παραγγελίας  αποπληρώνεται με τους ακόλουθους τρόπους

ι) Με μετρητά κατά την παράδοση

 1. ii) Μέσω καρτών (πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων) που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών ‘VISA’ , ‘MasterCard’ , ‘Maestro’ κατά την παράδοση μέσω του mobile POS του διανομέα.
 2. Προσωπικά δεδομένα

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της https://www.konstandinidis.com  , τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της στο πλαίσιο της επικοινωνίας της με τους εν λόγω χρήστες.

Αναλυτική ενημέρωση παρέχεται μέσω της ενότητας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των Χρηστών της υπηρεσίας https://www.konstandinidis.com τηρούνται σε αρχείο από την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  η οποία θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, για τον σκοπό τόσο των υπηρεσιών που παρέχει, όσο και άλλων προωθητικών ενεργειών που τυχόν πραγματοποιήσει στο μέλλον. Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ για την τήρηση του ανωτέρω αρχείου και την χρήση και επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης, των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και για την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του και των προσωπικών δεδομένων και εν γένει των πληροφοριών που της γνωστοποιεί για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και οι συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί καταχώρησης στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωμα της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ με έγγραφη δήλωσή του προς αυτή απευθυντέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση SUPPORT@KONSTANDINIDIS.GR

Ο Χρήστης παρέχει με την αποδοχή των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή του προς την  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  να γνωστοποιήσει σε οποιαδήποτε δημόσια διοικητική ή δικαστική αρχή αιτηθεί σχετικά τα προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας και ταυτοποίησης καθώς και τα δεδομένα κίνησης και θέσης και το ηλεκτρονικό στίγμα εισόδου και χρήσης του συστήματος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ δύναται να τηρεί αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών προς απόδειξη ή/ και ασφάλεια συναλλαγών ή/και ταυτοποίηση των χρηστών. Το αρχείο αυτό τηρείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών.

 1. Γλώσσα – Εφαρμοστέο δίκαιο

Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ οι οποίοι περιλαμβάνονται στο συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Οι σχέσεις μεταξύ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Χρηστών διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994).

Aρμόδια για κάθε διαφορά ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

 1. Πνευματικά Δικαιώματα.

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο https://www.konstandinidis.com  όπως κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες, ηχητικό υλικό, ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της μοναδικής  δικαιούχου, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ    ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με  αριθμό ΓΕΜΗ: 3791801000, και Α.Φ.Μ.: 099361304, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.